URATEST asiakastyytyväisyystutkimus tuo myös liidejä

Uudenlainen asiakastyytyväisyyskysely on nopea ja helppo tapa selvittää asemanne asiakkaiden mielissä.

Tapauskohtaisesti räätälöitävä kysely toimii samalla erinomaisena markkinointikampanjana ja tuo myyntiin paljon kaivattuja liidejä sekä tietoa potentiaalisten asiakkaiden tarpeista ja ostokäyttäytymisestä.

Lisätietoa saat puh. 010 219 5400 tai janika.leppioja@urano.fi

URATEST mittausten palautteen saat aina selkeinä kaaviokuvina (pdf). Autamme tulkitsemaan kuvat ja tulemme halutessasi paikanpäälle kertomaan mihin toimenpiteisiin meidän mielestä kannattaisi ryhtyä ja mihin asioihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.